Dane dostarczane przez aplikacje są wyświetlane w postaci wykresów lub pojedynczych wartości wskaźników oraz na mapach tworzonych na podstawie danych satelitarnych. Większość z tych danych jest publikowane na Eksploratorze. Dodatkowo streszczenie wartości wskaźników dla wszystkich pól można uzyskać w Liście powierzchni oraz na panelu Monitoringu w Fiszce danej powierzchni. Poniżej są przedstawione wszystkie wskaźniki oraz mapy, które są dostarczane w aplikacji.


Roślinność

Fachowo mówiąc to EVI (Enhanced Vegetation Index, w SatAgro przedstawiany na wykresach) lub NDVI (Normalised Difference Vegetation Index). Przyjmuje wartości bliskie zeru, kiedy gleba nie jest pokryta roślinnością oraz bliskie jedności, kiedy grunt pokryty jest dużą ilością zielonej biomasy. Konstrukcja parametru „Roślinność” możliwa jest dzięki uchwyceniu wyglądu terenu w paśmie czerwonym oraz bliskiej podczerwieni z danych z satelitów MODIS Terra i Aqua, dzięki którym są dostarczane dwa zdjęcia dzienne całego kraju. Ponieważ chlorofil absorbuje kolor czerwony i jednocześnie silnie odbija bliską podczerwień, to wielkość tego efektu na jednostkę powierzchni skorelowana jest z ilością żywej roślinności i z jej jakością.


RGB (pasma widzialne)

Obraz w zakresie widzialnym powstały poprzez połączenie pasm niebieskiego, zielonego i czerwonego. W praktyce jest to informacja analogiczna do zwykłego „zdjęcia”, tyle że zrobionego z Kosmosu. Jest ona przydatna w interpretacji wskaźnika „Roślinność”, ponieważ pozwala sprawdzić, czy obraz zawiera chmury, cienie chmur, mgły, szron, itd. – czyli wszystkie czynniki zaburzające informacje na temat roślinności pokrywającej grunt.


NDVI (Znormalizowany Index Roślinny)

W języku angielskim Normalized Difference Vegetation Index. Jest to podobny wskaźnik do tego przedstawionego na wykresach jako Roślinność i pozwala określić ilość, jakość i stan rozwoju danej uprawy. W aplikacji jego wartość może się zmieniać pomiędzy 0 i 1. Wartości przybliżone do zera ukazują się kiedy gleba nie jest pokryta roślinnością oraz wartości bliskie jedności kiedy grunt pokryty jest dużą ilością zielonej biomasy.

Mapa z indeksem roślinności NDVI i podglądem w paśmie widzialnym (RGB)

Temperatura

Przedstawia uśrednioną temperaturę dzienną w stopniach Celsjusza oraz obwiednie z minimalną i maksymalną temperaturą, która wystąpiła w tym samym dniu. Domyślnie ten parametr pochodzi z najbliższej spośród 59 stacji meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), których dane są ogólnodostępne. Istnieje możliwość integracji danych z prywatnych stacji, pod warunkiem że są one w jakikolwiek sposób dostępne przez Internet.


Suma Temperatur Efektywnych

Po angielsku GDD (Growing Degree Days). Jest to ilość „ciepła”, którą uprawa wykorzystuje do wzrostu, kumulowana wraz z biegiem sezonu, liczona od początku do końca danego roku na podstawie danych uśrednionych temperatur.


GDD Uprawy

Jest to ten sam wskaźnik, co w przypadku Sumy Temperatur Efektywnych, ale przystosowany do danej uprawy. Poszczególne rodzaje upraw mają różny próg temperatury, od którego mogą rosnąć. Najniższy próg mają oziminy (0-4 stopnie C), a najwyższy - uprawy wybitnie ciepłolubne, np. kukurydza (8-10 st C). Wskaźnik ten jest skorelowany z występowaniem poszczególnych faz rozwoju łanu, stąd można go używać do planowania czasu zabiegów agrotechnicznych. Żeby umożliwić jego obliczenie do każdej z powierzchni trzeba dodać historię upraw, dzięki temu wyznaczymy daty, pomiędzy którymi jest obliczany wskaźnik oraz progi dla wybranej uprawy.


Opady

Suma dziennych opadów deszczu, wyrażona w milimetrach (inaczej mówiąc – w litrach na m2). Domyślnie parametr ten pochodzi z najbliższej stacji meteorologicznych z sieci IMGW. Istnieje możliwość integracji danych z prywatnych stacji, pod warunkiem że są one w jakikolwiek sposób dostępne przez Internet.


Opady skumulowane

Przedstawia sumę rocznych opadów deszczu wyrażoną w milimetrach. Umożliwia porównywanie stanu opadów bieżącego sezony z danymi historycznymi oraz śledzić w prosty sposób ilość opadów dostarczonych do uprawy.


Śnieg

Przedstawia satelitarny pomiar na podstawie danych MODIS wystąpienia jakiejkolwiek ilości śniegu na powierzchni gruntu.

 

 

Serwis SatAgro wykorzystuje pliki cookies aby zapewnić łatwą i bezpieczną obsługę. Jeżeli się z tym nie zgadzasz to odpowiednio skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową lub opuść tą stronę. Jeżeli chcesz otrzymać więcej informacji na ten temat, prosimy sprawdź naszą politykę cookies.

Ok