Generowane z wykorzystaniem SatAgro mapy aplikacyjne pozwalają przełożyć nasze dane na realne korzyści użytkowników. Proces tworzenia takiej mapy obejmuje następujące etapy:

Pierwszy krok to wybór powierzchni, dla której ma być stworzona mapa (1) oraz odpowiedniego zdjęcia (2) - to na jego podstawie system wygeneruje mapę. Zalecamy korzystanie z danych zebranych przez satelitę Sentinel-2 (3) lub z zamówionych danych komercyjnych. Wyboru powierzchni i zdjęcia można dokonać w Eksploratorze po lewej stronie mapy.

Warto też upewnić się czy na zdjęciu RGB nie widać chmur lub ich cieni – mają one wpływ na wiarygodność indeksu roślinności.

Poniżej znajduje się przykład zdjęcia, na którym widoczne są chmury:

Po wybraniu pola i obrazu możemy przystąpić do dobierania parametrów mapy aplikacyjnej. W tym celu należy kliknąć w zielony przycisk „Utwórz zabieg precyzyjny” znajdujący się w Eksploratorze, po lewej stronie mapy.

System przekieruje nas do widoku nowego zdarzenia, w tym przypadku jest to „Zabieg precyzyjny”. W zależności od przeznaczenia tworzonej mapy, w pierwszej kolejności wybieramy rodzaj planowanego zabiegu.  Zdarzeniu możemy nadać tytuł, opis i datę. Ułatwią one późniejszą analizę podejmowanych zabiegów.

Następnie, w panelu Skalowanie dawki ustawiamy techniczne parametry aplikacji. Szczególnie istotną kwestią jest wybór strategii nawożenia (1). Wybór strategii wyrównującej sprawi, że obszary z mniej rozwiniętym łanem otrzymają większą dawkę nawozu. Strategia ta zalecana jest szczególnie na początku sezonu. Z kolei strategia jakościowa przydzieli wyższą dawkę obszarom o lepiej rozwiniętej roślinności.

Parametr Maksymalna liczba stref (2) pozwala ustalić, na ile stref zmiennego dawkowania, np. nawozu, ma zostać podzielone pole. W praktyce ich ilość rzadko przekracza 5, nawet na mocno zróżnicowanym polu.

Kolejny parametr to Minimalna jednostka mapowania (3). Jest to minimalna powierzchnia, którą algorytm wyróżni, jako oddzielny poligon. Oznacza to, że wszystko poniżej ustawionej granicy będzie rozmywane/włączane do większego poligonu, w ramach którego się znajduje. W przypadku bardzo dużych pól warto zmienić wartość tego parametru na 1-2 ha.

Funkcja Dostosowanie do średniej (4) pozwala zastosować na polu z góry założoną ilość nawozu. Aplikacja automatycznie ustali dawki w poszczególnych strefach tak, aby średnia dla całego pola była taka, jakiej chcemy.

W panelu dane o dawkowaniu (5) możemy określić maksymalne i minimalne dawki nawozu w jednostce na hektar. System wygeneruje mapę o dawkach mieszczących się w określonym przez nas przedziale.

W panelach Produkt i Sprzęt system sugeruje marki produktów, maszyn i komputerów pokładowych. Jeśli na liście nie znajdziemy swojego sprzętu lub zaplanowanego do wykorzystania produktu, można nazwę wpisać samemu wybierając opcję „Inny”. Szacowana cena pozwoli aplikacji obliczyć kwotę zaoszczędzoną dzięki precyzyjnemu zabiegowi.

Po uzupełnieniu powyższych danych, można rozpocząć proces generowania mapy, klikając „Utwórz”. Generowanie mapy nie powinno zająć aplikacji dłużej niż minutę.

Po stworzeniu mapy, aplikacja wyświetli szczegóły precyzyjnego zabiegu. Z prawej strony w panelu Dane o dawkowaniu zobaczymy informacje o planowanym zużyciu produktu.

Powierzchnie stref o poszczególnych dawkach pokazane są w tabeli i na wykresie, jednak najciekawszym elementem strony jest podgląd mapy aplikacyjnej. Przebieg stref odpowiada wartościom indeksu roślinności ze zdjęcia satelitarnego. Przy wyborze strategii wyrównującej wyższe dawki nawozu trafią do stref o niższych wartościach NDVI, przy zastosowaniu strategii jakościowej – wyższe dawki do stref o wyższych wartościach wskaźnika.

Po lewej stronie widać podsumowanie parametrów technicznych mapy, możemy też obliczyć szacunkową kwotę zaoszczędzoną dzięki nawożeniu precyzyjnemu.

Jeżeli chcielibyśmy zmienić któryś z parametrów, stworzoną mapę można edytować. Jeśli wszystko się zgadza - pozostaje tylko pobrać mapę (zielony przycisk „Pobierz”) i zastosować ją w terenie.

Aby przyśpieszyć proces, mapy aplikacyjne tworzyć można także dla grup pól.

 

Serwis SatAgro wykorzystuje pliki cookies aby zapewnić łatwą i bezpieczną obsługę. Jeżeli się z tym nie zgadzasz to odpowiednio skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową lub opuść tą stronę. Jeżeli chcesz otrzymać więcej informacji na ten temat, prosimy sprawdź naszą politykę cookies.

Ok